Kwestia Tajwanu w polityce Chin

Jego Ekscelencja Sun Linjiang – Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Wywiad z Jego Ekscelencją Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce na temat Tajwanu. Redakcja […]

Porządki w POT

Na dzień 21 stycznia została zwołana Rada POT. Jedynym punktem obrad tego gremium doradczego jest odwołanie wiceprezesów POT – Anny Salamończyk-Mochel oraz Marcina Różyckiego. Według […]