Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października to Światowy Dzień Mycia Rąk (tzw. Global Handwashing Day GHD). Święto to ustanowione zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2008 roku jako akcja […]

Nie jesteś sama – #masz wsparcie

Od stycznia 2022 roku kobiety doświadczające przemocy mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w ramach kampanii #maszwsparcie. Jest to projekt prowadzony przez wrocławską fundację ORION Organizacja […]