Porządki w POT

Na dzień 21 stycznia została zwołana Rada POT. Jedynym punktem obrad tego gremium doradczego jest odwołanie wiceprezesów POT – Anny Salamończyk-Mochel oraz Marcina Różyckiego. Według […]