Konferencja „Płońska Izba Gospodarcza dla rozwoju Przemysłu 4.0” – 20 września 2022 r.

Fot. Getty Images

W imieniu Płońskiej Izby Gospodarczej oraz Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego Park Spółdzielczy zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu pt. „Płońska Izba Gospodarcza dla rozwoju przemysłu 4:0”, która odbędzie się w dniu 20 września 2022 roku w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50.

Konferencja ma na celu operacjonalizację mechanizmów wsparcia przemysłu 4:0 oraz możliwości finansowania wdrożeń nowych technologii. To również okazja, aby wspólnie spojrzeć w przyszłość płońskich i mazowieckich przedsiębioców.

Program przewiduje debatę oksfordzką pt. „Czy Polskim przedsiębiorcom do 2030 r. bardziej opłaca się inwestować w robotyzację niż w pracowników?” prowadzoną przez DBR 77 z udziałem Fundacji Platformy Przemyslu Przyszłości oraz Krajowej Izby Gospoodarczej.

Podczas spotkania omówione zostaną również bieżąca sytuacja oraz kierunki rozwoju gospodarczego. Swoją obecność zapowiedziało szerokie grono ekspertów – krajowych naukowców, przedstawicieli adminstracji rządowej i samorządowej.

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

Zobacz PROGRAM KONFERENCJI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *