Adaptacja to sposób na zmiany i niepewne czasy

Zdolność do zaspokojenia potrzeb ludzi i dostosowania się do zmian krajowych i międzynarodowych umożliwiła Komunistycznej Partii Chin (KPCh) poprowadzenie kraju do kolejnych zwycięstw, powiedział Jean Christophe Iseux von Pfetten, prezes Instytutu Studiów Strategicznych Wschód-Zachód.

Według eksperta Głównym osiągnięciem KPCh jest całkowite zlikwidowanie absolutnego ubóstwa w Chinach. Pfetten zauważył, że Chiny osiągnęły to 10 lat przed przyjętą przez ONZ Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Kolejnym ważnym sukcesem KPCh jest zbudowanie umiarkowanie zamożnego społeczeństwa we wszystkich aspektach. Co więcej, KPCh dostarczyła światu nowy demokratyczny model – socjalistyczną demokrację doradczą, stanowiącą alternatywę dla zachodniego modelu demokratycznego. Sukces KPCh wynika z nieustannego dostosowywania się partii do potrzeb ludzi i realiów świata – powiedział prezes.

54-letni Pfetten urodził się we Francji, a jeden z jego przodków na początku XX wieku stworzył w swojej fabryce program nauki pracy dla młodych Chińczyków. Pfetten uczył się chińskiego w młodym wieku i biegle włada tym językiem.

W ostatnich latach Pfetten brał udział w różnych programach wymiany akademickiej i działaniach promujących inwestycje, aby przyczynić się do popularyzacji chińskich projektów rozwojowych. Otrzymał honorowy dyplom za pomoc ubogim kobietom i dzieciom na terenach wiejskich prowincji Liaoning w północno-wschodnich Chinach.

Mówiąc o Kongresie Narodowym KPCh Pfetten stwierdził, że będzie to ważne spotkanie dla Chin i reszty świata, biorąc pod uwagę znaczenie Chin w społeczności międzynarodowej i światowej gospodarce.

źródło: Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *