Xi Jinping i Emmanuel Macron spotkali się z dziennikarzami

Po południu 6 maja czasu lokalnego, po rozmowach w Pałacu Elizejskim w Paryżu, przewodniczący Chin Xi Jinping i prezydent Francji Emmanuel Macron spotkali się z dziennikarzami.

Xi zauważył, że przy okazji 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Francją, z przyjemnością składa kolejną wizytę państwową we Francji na zaproszenie prezydenta Macrona. Wspomniał, że obaj z prezydentem Macronem uważają, że stosunki Chiny-Francja mają bogatą historię, prezentują wyjątkową wartość i mają ważną misję. Obie strony powinny przestrzegać pierwotnych założeń nawiązywania stosunków dyplomatycznych, aby rozpocząć nową podróż na kolejne 60 lat stosunków Chiny-Francja.

Przewodniczący Xi i prezydent Macron zdecydowali, że Chiny i Francja podejmą następujące działania.

Po pierwsze, konsolidacja strategicznej stabilności stosunków dwustronnych. Chiny zapraszają prezydenta Macrona do złożenia kolejnej wizyty w Chinach. Chiny i Francja potwierdzają wzajemny szacunek dla swoich podstawowych interesów i będą dobrze wykorzystywać wielopoziomowe i wielowymiarowe kanały komunikacji między oboma krajami, aby komunikować się i koordynować swoje stanowiska polityczne w odpowiednim czasie.

Po drugie, wykorzystanie ogromnego potencjału wzajemnie korzystnej współpracy. Obie strony będą promować zrównoważony handel dwustronny, rozszerzać współpracę w zakresie rolnictwa, żywności, finansów i innych obszarach, promować wspólne badania i rozwój oraz innowacje w lotnictwie i cywilnej energii jądrowej, wzmacniać dokowanie strategii rozwoju oraz rozszerzać współpracę w zakresie zielonej energii, inteligentnej produkcji, biomedycyny, sztucznej inteligencji, rynków zewnętrznych i innych wschodzących obszarów. Chiny osiągnęły już pełny dostęp do sektora produkcyjnego i przyspieszą otwarcie dostępu do rynku usług, takich jak telekomunikacja i opieka zdrowotna. Chińskie władze zachęcają do ekspansji dwustronnych inwestycji i zobowiązują się do zapewnienia korzystnego otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw z zagranicy. Podczas wizyty obie strony podpisały 18 umów o współpracy międzyresortowej obejmujących lotnictwo, rolnictwo, nauki humanistyczne, rozwój ekologii, współpracę małych i średnich przedsiębiorstw i inne.

Po trzecie, przyspieszenie wymiany humanistycznej w obu kierunkach. Przy okazji chińsko-francuskiego roku kultury i turystyki, Chiny będą promować współpracę w dziedzinie edukacji, sportu, filmu i telewizji, wymiany młodzieży i społeczności lokalnych. Chiny wspierają Francję w organizacji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, zdecydowały się przedłużyć politykę bezwizową dla krótkoterminowych wizyt w Chinach obywateli Francji i 11 innych krajów do końca 2025 r. Wspierają też otwarcie dodatkowych, bezpośrednich lotów między Szanghajem a Marsylią. 150 lat temu Francuzi uczestniczyli w budowie Akademii Stoczniowej Fujian, a na początku XX wieku wielu chińskich studentów wyjeżdżało do Francji. Stanowi to dobry przykład historii wymiany edukacyjnej między dwoma krajami. Francja będzie goście honorowym tegorocznej Chińskiej Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej i władze Chin będą dążyć do tego, aby liczba francuskich studentów przyjeżdżających do Chin przekroczyła 10 000 w ciągu najbliższych trzech lat. Zapowiedziano także podwojenie skali europejskiej wymiany młodzieży do Chin. 

Po czwarte, większy konsensus w sprawie globalnej współpracy. Obie strony pogłębią współpracę w obszarach takich, jak zmiany klimatu i bioróżnorodność, a także wzmocnią dialog w obszarach globalnego zarządzania sztuczną inteligencją i reformach międzynarodowego systemu finansowego. Chiny wspierają stronę francuską w organizacji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Oceanów w 2025 r. i zachęcają do tworzenia bliźniaczych parków narodowych i rezerwatów przyrody w obu krajach.

Xi podkreślił, że dzisiejszy świat jest bardzo niestabilny. Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i odpowiedzialny kraj, Chiny są gotowe współpracować z Francją, aby wykorzystać Igrzyska Olimpijskie w Paryżu jako okazję do opowiedzenia się za globalnym zawieszeniem broni i zaprzestaniem walk podczas Igrzysk.

Tragedia konfliktu palestyńsko-izraelskiego, który trwa do dziś, jest testem ludzkiego sumienia, a społeczność międzynarodowa musi podejmować działania. Wzywamy do natychmiastowego, kompleksowego i trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy, Popieramy przystąpienie Palestyny do pełnego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, przywrócenie uzasadnionych praw narodu palestyńskiego, wznowienie rozwiązania dwupaństwowego i osiągnięcie trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny wielokrotnie przedstawiały swoje stanowisko w sprawie kryzysu ukraińskiego. Chiny nie są ani twórcą, ani stroną, ani uczestnikiem kryzysu, ale nie przyglądają się z boku, odgrywają aktywną rolę w dążeniu do pokoju. Specjalny przedstawiciel chińskiego rządu ds. euroazjatyckich rozpoczął trzecią rundę mediacji. Jednocześnie Chiny sprzeciwiają się wykorzystywaniu kryzysu ukraińskiego do zrzucania winy na kraje trzecie i wzniecania „nowej zimnej wojny”. Historia wielokrotnie dowiodła, że każdy konflikt można ostatecznie rozwiązać jedynie w drodze negocjacji. Xi Jinping wezwał wszystkie strony do wznowienia kontaktów i dialogu oraz do stopniowego budowania wzajemnego zaufania; popiera terminowe zwołanie międzynarodowej konferencji pokojowej popartej przez stronę rosyjską i ukraińską, z równym udziałem wszystkich stron i uczciwą dyskusją na temat wszystkich opcji pokojowych; wspiera również budowanie zrównoważonych, skutecznych i trwałych europejskich ram bezpieczeństwa.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w tym roku przypada 75. rocznica ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej i podkreślił, że na przestrzeni 75 lat niezmienna pozostaje: pokojowa i życzliwa natura Chin, ich tolerancja oraz dążenie do uczciwości i sprawiedliwości. Jest to zakorzenione w ponad 5000 lat chińskiej cywilizacji i w duszy Chińczyków. Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi krajami na świecie, w tym z Francją, w celu rozwijania przyjaznych i opartych na współpracy stosunków, w oparciu o wzajemny szacunek, chcą iść naprzód ramię w ramię, wspólnie stawiać czoło przeciwnościom i tworzyć wspólną przyszłość.

źródło: polish.cri.cn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *