77 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem w Pałacu Izbicko

Szanowni Państwo,


Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż w dniu 8 maja 2022r. w Pałacu Izbicko, w 77 rocznicę
zwycięstwa nad faszyzmem, odbyła się konferencja prasowa Fundacji „Śląski Pomost”.
Podczas konferencji miały miejsce wystąpienia ekspertów z dziedziny archeologii, geologii,
historii, lingwistyki oraz firmy wiertniczej przeprowadzającej odwierty na terenie oranżerii
Minkowskie.
Fundacja przedstawiła wszystkie możliwe pozyskane dowody na odkrycie depozytów z okresu
końca II Wojny Światowej. Zostały one zlokalizowane i po otrzymaniu przez Fundację
wymaganej zgody ze strony właściwych organów, zostaną wydobyte.
Gościem konferencji i jednym z prelegentów był również przedstawiciel najstarszej
niemieckiej/germańskiej loży chrześcijańskiej Quedlinburgów, odpowiedzialnej za ukrycie ww.
depozytów.
W swoim przemówieniu podkreślił fakt, iż z okazji 77 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem
zostaje rozpoczęty z pomocą Fundacji „Śląski Pomost”, proces restytucji.


Materiały z konferencji:

Polsko-Niemiecka Fundacja “Śląski Pomost”
Powstańców Śląskich 25
45-086 Opole, Poland
Bank Pekao SA

KRS: 0000308550
tel: +48 77 554 1043
email: slaskipomost@gmail.com
IBAN: PL 43 1240 5178 1111 0010 9311

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *