Chiny i Francja na rzecz globalnych działań w zakresie ochrony przyrody

W piątek w Marsylii rozpoczął się Światowy Kongres Ochrony Przyrody (WCC). Tysiące przedstawicieli z około 160 krajów dyskutuje nad ekologiczną sytuacją naszej planety.

Kongres, zorganizowany wspólnie przez rząd francuski i Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) pod hasłem „Jedna natura, jedna przyszłość”, przygotowuje 15. spotkanie podczas Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP15), które odbędzie się w październiku w Kunming w Chinach.

Organizując ten kongres, Francja potwierdza swoje zaangażowanie we wspieranie ochrony bioróżnorodności i ekosystemów, a szerzej – swoją międzynarodową rolę w kwestiach środowiskowych i klimatycznych.

Sześć lat temu to właśnie w Paryżu negocjatorzy 196 stron konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu przypieczętowali przełomowy pakt klimatyczny, mający na celu odwrócenie trendu wzrostu temperatury spowodowanego głównie przez emisje dwutlenku węgla.

Chiny, które pomogły doprowadzić do kilku kluczowych przełomów podczas negocjacji, pozostają aktywne w rozwiązywaniu problemu zmian klimatu i wdrażaniu porozumienia paryskiego.

Podczas szeregu wydarzeń, zarówno bezpośrednich jak i online, państwa, samorządy, naukowcy, przedstawiciele sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego będą dyskutować nad głównymi celami globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r., co ma być podsumowane podczas COP15 w Kunming.

„Nasze ramy dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej po 2020 r. muszą być uniwersalne, innowacyjne i transformacyjne. Powinny one wspierać ożywienie gospodarcze post-COVID z poszanowaniem Natury, a jednocześnie być sprawiedliwe i inkluzywne” – powiedział prezydent IUCN Zhang Xinsheng podczas ceremonii otwarcia WCC.

„Tematem przewodnim CBD COP 15 w Kunming, w Chinach, w przyszłym miesiącu jest 'Cywilizacja Ekologiczna — Budowanie Wspólnej Przyszłości dla Całego Życia na Ziemi’. Jest to właściwe przejście do tego, co wszyscy powinniśmy starać się osiągnąć”, dodał.

„Ten kongres IUCN może być postrzegany jako preludium do konferencji w Kunming. Oba są kamieniami milowymi, aby przekonać się, czy ludzkość może ustalić 10-letnią agendę, aby przekształcić kryzys w szansę” – powiedział przewodniczący IUCN.

Praktycznie wszystkie rządy wielkich mocarstw zgadzają się, by iść w tym kierunku. Pytanie brzmi, co zostanie zrobione w rzeczywistości” – powiedział.

Druga część CBD COP 15, która odbędzie się w pierwszej połowie 2022 r., obejmie szerokie i pogłębione negocjacje w kierunku ambitnych i praktycznych globalnych ram różnorodności biologicznej po 2020 r.

Źródło: Chiny i Francja na rzecz globalnych działań w zakresie ochrony przyrody – Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *