Projekt „OSP na straży środowiska”

10 stycznia 2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie OSP Wesoła (Warszawa Wesoła, woj. mazowieckie) odbyła się uroczysta inauguracja projektu OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA. Projekt jest wynikiem współpracy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB Recycling w centrum stawia zbiórki elektrycznych śmieci oraz edukację ekologiczną.

Dla siebie, straży i środowiska

– Projekt OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA otwiera nowy ważny rozdział w historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne mają także szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Na co dzień to druhny i druhowie śpieszą z pomocą swoim sąsiadom. Jestem przekonany, że w zbiórkę elektro-śmieci chętnie włączą się lokalne społeczności i wierzę, że wszystkie zepsute lodówki, pralki i inne urządzenia elektryczne, które przez lata gromadzimy w naszych domach, piwnicach i strychach, zostaną przekazane do lokalnych remiz, a następnie trafią do recyklingu. Dzięki projektowi OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA zyskają wszyscy, a szczególnie środowisko. Warto podkreślić, że zbiórki elektrycznych śmieci, jak też edukacja ekologiczna, doskonale wpisują się w strategię Związku OSP RP Florian 2050 – mówi druh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Zbiórki elektrycznych śmieci będą miały ciągły charakter: do każdej remizy, która przystąpi do projektu będzie można oddać zarówno małogabarytowy, jak i wielkogabarytowy sprzęt. Uzupełnieniem działań będą specjalne wydarzenia (pikniki, eko eventy, zawody) którym również towarzyszyć będą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. izmir escort bayan

Win-win

– OSP na straży środowiska jest rozwinięciem projektu Elektryczne Śmieci, który obejmuje swym zasięgiem ponad 90 miast w całej Polsce, głównie powyżej 40 tysięcy mieszkańców. Dostrzegając potrzebę selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci w mniejszych miejscowościach, a także na obszarach wiejskich, szukaliśmy najlepszego partnera. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP okazał się najbardziej trafnym wyborem, nie tylko z uwagi na zaufanie społeczne i powszechny szacunek, jakim się cieszy, ale również ze względu na swój profesjonalizm i ogromny zasięg oddziaływania. Widzę olbrzymi potencjał tego projektu, który przyniesie wiele korzyści lokalnym remizom w uzupełnieniu wyposażenia; Strażakom w budowaniu pozytywnego wizerunku, ale także środowisku naturalnemu. Wszystkie elektryczne śmieci trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling, w których jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkie rodzaje zużytego sprzętu – podkreśla Bartłomiej Hajduk, Dyrektor Generalny MB Recycling.

Ważnym aspektem projektu jest fakt, że każdy mieszkaniec będzie mógł wspomóc swoją remizę i środowisko – dbając jednocześnie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – elektryczne śmieci nie powinny być przetrzymywane w domach, a mogą stanowić źródło dla cennych surowców, które po przetworzeniu wrócą na rynek.

Smart edukacja

Integralnym elementem projektu pozostaje edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Turnieje szachowe pionami i figurami wykonanymi z elektrycznych śmieci, pokazy łazików marsjańskich z recyklingu, prezentacja uli z bębnów od pralek, wystawy dzieł sztuki w nurcie trash art, konkursy eko to tylko niewielka zapowiedź z bogatej oferty edukacyjnej.

– Cieszę się, że Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, druhny i druhowie, a także społeczności lokalne będą miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. Najwyższy czas na szachowe otwarcie. Grając dla środowiska, wszyscy zwyciężymy – podsumowuje Krzysztof Kieszkowski, Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.

W ramach wspólnych działań mieszkańcy będą wspólnie ze strażakami-ochotnikami również sadzili lasy i łąki kwietne dbając o pszczoły i dzikie zapylacze.

Uroczyste otwarcie projektu OSP na straży środowiska odbyło się 10 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie OSP Wesoła w Warszawie. W konferencji wzięli udział:

 • Druh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Druh Adam Nowak, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Bartłomiej Hajduk, Dyrektor Generalny MB Recycling
 • Karolina Wrońska, Dyrektor Marketingu MB Recycling
 • Krzysztof Kieszkowski, Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko
 • Druh Andrzej Kleczkowski, Prezes OSP Wesoła
 • Sławomir Borowski, Koordynator ze strony ZOSPRP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza ponad 16 tysięcy OSP i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. W Ochotniczych Strażach Pożarnych działa ponad 700 tysięcy członków, w tym niemal 210 tysięcy strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ponad 82 tysiące dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tworzących ponad 6,5 tysiąca Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz prawie 70 tysięcy kobiet w strukturach OSP.

Prawie 5 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

STRAŻACY-OCHOTNICY systematycznie nabywają wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne. Uczestniczą, samodzielnie lub wspólnie z PSP, w różnego rodzaju akcjach związanych z działaniami ratowniczymi lub usuwaniem skutków pożarów, miejscowych zagrożeń (klęsk żywiołowych, wypadków, awarii i katastrof) oraz innych zdarzeniach.

Z ponad 16 tysięcy istniejących Ochotniczych Straży Pożarnych obecnie uprawnionych jest – czyli posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne oraz niezbędne kwalifikacje ratowników, a także sprzęt ratowniczy do realizacji specjalistycznych działań w następujących zakresach ratownictwa:

 • gaśniczego – prawie 14 500 jednostek OSP
 • technicznego i drogowego – ponad 6 700 jednostek OSP
 • powodziowego i nawodnego – prawie 3 200 jednostek OSP
 • chemicznego i ekologicznego – prawie 800 jednostek OSP ponad
 • medycznego tj. kwalifikowanej pierwszej pomocy – prawie 7 500 jednostek OSP
 • wysokościowego – prawie 900 jednostek OSP
 • wodnego – prawie 3 800 jednostek OSP
 • poszukiwawczo-ratowniczego – prawie 4 500 jednostek OSP
 • inne – ponad 800 jednostek OSP

Związek OSP RP wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych, ale przede wszystkim to organizacja wolontariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *