Jubileusz 85-lecia Gromady. „Piękna karta w historii polskiej spółdzielczości i turystyki”

Zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 85-lecia Gromady były uroczystości w dniu 20 września 2022 r. w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.

Obchody rocznicy rozpoczęły się 10 lutego br. i zgodnie z przyjętym programem kluczowymi wydarzeniami były obchody w jednostkach, w tym w ramach spółdzielczych Zebrań Grup Członkowskich. Do obchodów rocznicowych włączone stanowiły dwa inne Jubileusze 35-lecia Hotelu Gromada w Pile i 60-lecia Hotelu Gromada Centrum (dawniej Dom Chłopa). Gromada aktywnie promowała swój jubileusz  również podczas targów, spotkań i imprez lokalnych w całej Polsce. Wydano specjalny biuletyn okolicznościowy,  a informacja o 85-leciu była szeroko opisywana w mediach internetowych oraz drukowanych.

Centralne uroczystości z okazji 85-lecia Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada rozpoczęły się od konferencji prasowej w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. Konferencję poprowadził redaktor Henryk Urbaś – znany dziennikarz radiowy i sportowy. W konferencji ze strony Jubilatki udział wzięli: Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław GRODZKI, Przewodnicząca Rady Nadzorczej OST Gromada – Barbara TOMCZYK, Prezes Zarządu OST Gromada – Krzysztof MOCZULSKI oraz Przewodniczący Zespołu ds. Obchodów Jubileuszu, były członek władz Spółdzielni – dr Adam ZABOROWSKI. Konferencję zaszczycili m.in.: Telewizja Polsat oraz redakcje „Wasza Turystyka, „Wiadomości Turystyczne”, „Meeting Planner”, Magazyn „Świat Podróże, Kultura”, „Monix w podróży”, „Głos Seniora”, „Tęcza Polska”. Niektórzy dziennikarze, którzy byli nieobecni na konferencji prasowej, wzięli udział w popołudniowych uroczystościach, m.in. redaktor naczelny „Hotelarza” Rafał Szubstarski, reprezentujący „Radio Pogoda” Zygmunt Chajzer i Joanna Kruk oraz redaktor naczelny „Horeca Business Club” – Rafał Krzycki. Podczas konferencji Prezes Grodzki wręczył Prezesowi Moczulskiemu okolicznościowy puchar od Krajowej Rady Spółdzielczej. Prezesi Mieczysław Grodzki i Krzysztof Moczulski bezpośrednio po konferencji udzielili wywiadów dla Telewizji POLSAT. Tego samego dnia o godz. 17.00 w stacji POLSAT NEWS w Wiadomościach została zaprezentowana relacja z konferencji oraz wywiady z Prezesami.

W godzinach popołudniowo – wieczornych w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie odbyły się główne uroczystości Jubileuszowe 85-lecia OST Gromada oraz 60-lecia powstania hotelu, dawniej zwanego „Dom Chłopa”. Patronatem Honorowym obchody objęli: objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Sportu i Turystyki – Andrzej – Gut Mostowy, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław Grodzki, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Rafał Trzaskowski.

Program uroczystości składał się z trzech części: części oficjalnej, koncertu Rafała Brzozowskiego oraz poczęstunku okolicznościowego. W spotkaniu uczestniczyło 250 osób, w tym członkowie spółdzielni, byli pracownicy Gromady oraz posłowie, senatorowie, członkowie władz spółdzielczych, samorządowcy, przedstawiciele kultury i nauki, dziennikarze. Licznie reprezentowana była branża turystyczna i hotelarska.

Uroczystość rozpoczęła się wyświetleniem okolicznościowego filmu o historii Gromady. Następnie głos w części oficjalnej zabrali:

 • Prezes Zarządu OST Gromada – Krzysztof MOCZULSKI
 • W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzeja GUTA – MOSTOWEGO – Główny Specjalista w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Olga PIEKARZEWSKA
 • Przewodniczący Komitetu Honorowego, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – dr inż. Mieczysław GRODZKI
 • w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama STRUZIKA – Zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Izabela STELMAŃSKA
 • Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał SZMYTKE

Zaproszeni Goście podkreślali w swych wystąpieniach m.in. fakt, że Gromada to polska firma ze 100% kapitałem polskim, wywodząca swoje korzenie z polskich, chłopskich tradycji, która jako jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna z firm turystyczno – hotelarskich powstałych przed wojną funkcjonuje nadal na polskim rynku. Podnoszono również wkład, jaki Gromada wnosiła i wnosi nadal w rozwój polskiej turystyki krajowej i zagranicznej oraz w znakomitą promocję Polski w świecie. A to wszystko dzięki budowaniu swego potencjału stopniowo własną pracą   i wielkim wysiłkiem swoich członków i pracowników.

Po oficjalnych wystąpieniach wręczone zostały odznaczenia dla członków oraz długoletnich i obecnych pracowników Gromady mających szczególne osiągnięcia w pracy:

 • 10 osób otrzymało Odznakę Honorową  „Za Zasługi dla Turystyki”, które wręczył z upoważnienia Ministerstwa Sportu i Turystyki Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke
 • wyróżnienia zostały również  przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Wręczał je Prezes Zarządu Rady –  dr inż. Mieczysław GRODZKI, a były to:
 • 3 osoby otrzymały Odznaczenie „SAMORZĄDOWIEC – SPÓŁDZIELCA”,
 • 1 osoba otrzymała wyróżnienie „MANAGER – SPÓŁDZIELCA 2022”,
 • 1 osoba otrzymała wyróżnienie „PRYMUS – SPÓŁDZIELCA 2022”,
 • 11 osób otrzymało „ZŁOTE ODZNAKI SPÓŁDZIELCZOŚCI”
 • 15 osób otrzymało odznaczenia „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO”

Po wręczeniu odznaczeń przy okolicznościowej ściance Jubileuszowej był czas gratulacji i spotkań zaproszonych Gości z dr. inż. Mieczysławem Grodzkim oraz Krzysztofem Moczulskim. Wielu przedstawicieli firm i instytucji wręczyło Prezesowi Gromady listy gratulacyjne oraz okolicznościowe prezenty.

Kolejnym punktem programu Jubileuszu był koncert, a właściwie znakomite show Rafała Brzozowskiego z zespołem TRIO, znanym z muzycznego programu telewizyjnego „Jaka to melodia”. Po koncercie był czas na Jubileuszowy tort i toast Przewodniczącego Komitetu Honorowego Jubileuszu.

Przez resztę wieczoru zaproszeni Goście mieli okazję cieszyć się wspólnymi chwilami z dawno niewidzianymi  przyjaciółmi i znajomymi, a uświetniał te chwile okolicznościowy poczęstunek przygotowany przez znakomitą kuchnię Hotelu Gromada Centrum w Warszawie oraz sponsorów m.in. Chefs Culinar. Muzycznie wieczór umilał znany Dj Bogdan Fabiański. Członkowie i goście znakomicie bawili się przy przebojach z lat 60, 70 i 80.

Należy podkreślić piękną scenografię uroczystości i Hotelu przygotowaną przez agencję eventową SLE (Sound Light Event), która zapewniła wspaniałą i niezapomnianą atmosferę spotkania.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie na obchody 85-lecia Spółdzielni. Członkowie i pracownicy Gromady mogli być dumni, że OST Gromada znajduje się w dobrej kondycji i śmiało można przyznać jej kluczową pozycję w kształtowaniu rynku usług turystycznych i hotelarskich w Polsce.

Uroczystość była sygnałem do władz, kontrahentów, przedstawicieli środowiska hotelarskiego i turystycznego, że Gromada pozostając wierną tradycji to również nowoczesna firma spełniająca oczekiwania biznesowe, ale też i marzenia współczesnego klienta o udanym pobycie i wypoczynku.

Do zobaczenia w Gromadzie!

Fotorelacja z Jubileuszu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *