15. runda konsultacji w sprawie polityki zagranicznej Chiny-UE

Chiński wiceminister spraw zagranicznych Xie Feng i zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) Moura przeprowadzili 15. rundę konsultacji w sprawie polityki zagranicznej Chiny-UE.

Xie Feng powiedział, że od tego roku prezydent Xi Jinping utrzymuje dobrą dynamikę kontaktów z przywódcami UE i przywódcami wielu krajów europejskich, co wyznacza drogę dla rozwoju stosunków Chiny-UE. Radca stanu Wang Yi i wysoki przedstawiciel Borrelli współprzewodniczyli strategicznemu dialogowi wysokiego szczebla Chiny-UE i osiągnęli ważny konsensus w sprawie trzymania się wiodącej strony dialogu i współpracy Chiny-UE. Obecna sytuacja międzynarodowa jest przeplatana chaosem, a świat wkracza w okres burzliwych zmian. Jako ważna siła w wielobiegunowym świecie, Chiny i Europa powinny szukać wspólnej płaszczyzny przy jednoczesnym zachowaniu różnic, nalegać na prowadzenie zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków chińsko-europejskich poprzez współpracę oraz wspólnie przyjąć odpowiedzialność za postęp światowego pokoju i dobrobytu. Silna i zjednoczona UE posiadająca strategiczną autonomię leży we wspólnym interesie obu stron i społeczności międzynarodowej. Chiny są gotowe dalej wzmacniać komunikację i koordynację ze stroną europejską, wspólnie popierać pokój i stabilność, promować współpracę typu win-win, przestrzegać zasad prawdziwego multilateralizmu oraz stale wzmacniać tolerancję i wzajemne uznanie. Xie wyjaśnił swoje stanowisko w sprawie Tajwanu, Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i innych kwestii.

Źródło: 15. runda konsultacji w sprawie polityki zagranicznej Chiny-UE – Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *